Multicam Plazma - příslušenství

Quickstop – ochrana proti nárazu

Quickstop – držák nástrojů s ochranou proti nárazu je vynikající příslušenství, které zabraňuje vážnému poškození hořáku.
Během řezu se může stát, že se malé řezané objekty vykloní. Při nárazu hořáku do takového objektu dojde k jeho vychýlení do strany. Stroj se zastaví a umožní obsluze problém napravit. Poté stroj pokračuje v práci.

Kuličkový přítlačník hořáku

Kuličkový přítlačník jezdí po povrchu řezaného materiálu pro zachování konstantní výšky hořáku nad materiálem. Toto příslušenství je ideální pro řezání tenkých materiálů, které mají tendenci k vlnění nebo posunutí během řezu. Hlava tohoto přítlačníku vyvíjí tlak na materiál a tím zabraňuje jeho zvednutí.

Automatické nastavení výšky hořáku

MultiCam úzce spolupracoval s firmou Hypertherm při vývoji tohoto příslušenství pro automatickou kontrolu výšky hořáku.
Na většině systémů musí obsluha manuálně zadat parametry pro nastavení výšky hořáku. Sytém od MultiCam automaticky nastaví potřebné parametry před započetím každého řezu. Tyto hodnoty jsou získány z testovacího řezu. Tento proces vylepší řez, sníží riziko chyby a zvýší životnost hořáku.

Automatické odsávání jednotlivých zón

Pro efektivní odsávání splodin je odsávání zaměřeno vždy do místa řezu. Pneumatické přepínání jednotlivých odsávacích zón je integrováno přímo do systému MultiCam. Toto zařízení zajišťuje nejefektivnější odsávání zplodin při řezání.