MultiCam - 5000 RAM-Z

Firma MultiCam uvádí nový typ stroje RAM-Z s průchodem pod ramenem až 941 mm. Tyto stroje jsou určeny především pro obrábění velkých forem a plastových výlisků. RAM-Z je možno vybavit různými typy vřeten, s automatickou výměnou nástrojů, vysokootáčkové do maximálního výkonu 15kW. Zvýšené rameno jezdí na zdvojeném vedení s 35mm lineárními ložisky. Šest stejných ložisek je použito i v ose Z pro zaručení jemného řezu.

Multicam - 5000 RAM-Z

Multicam - 5000 RAM-Z